1. Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal yang kondusif dan sejahtera.
  2. Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan aset dan infrastruktur dengan cekap dan berkesan.
  3. Menyediakan perkhidmatan kemudahan aset yang terbaik dan mesra pelanggan.
  4. Melaksanakan upacara universiti dengan penyediaan kelengkapan teknikal dan logistik secara efektif dan efisyen.
  5. Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkualiti dalam pelbagai bidang teknikal.
  6. Memastikan staf yang kompeten dan pembangunan profesional secara berterusan

Save